تاریخ خبر:۴:۱۵ ب.ظ شماره خبر:504

خاکریز انقلاب اسلامی ایران

درباره ویژگی های ممتاز ایران وآینده درخشان آن از اهل بیت ع روایات فراوانی با مضامین مختلف نقل شده که نشانه اهمیت جایگاه ویژه آن در تحولات جهانی و مخصوصا ایجاد تمدن اسلامی به دست منجی عالم بشریت ع است با تعابیر متنوع از جمله؛ ایرانیان، قوم فارس، قوم سلمان، درفش های سیاه، اهل فم،…

درباره ویژگی های ممتاز ایران وآینده درخشان آن از اهل بیت ع روایات فراوانی با مضامین مختلف نقل شده که نشانه اهمیت
جایگاه ویژه آن در تحولات جهانی و مخصوصا ایجاد تمدن اسلامی به دست منجی عالم بشریت ع است با تعابیر متنوع از جمله؛
ایرانیان، قوم فارس، قوم سلمان، درفش های سیاه، اهل فم، ری، طالقان و…. وسنگ بنای آن را شخص رسول خدا ص با علم
غیبی وبی نهایتی که داشتند بنا نهادند ودر دوره های بعد به وسیله اهل بیت ع این قضیه مدیریت شد به طوری که هیچ کس شک
نداشت که این روابات مربوط به ایرانیان است و آنفدر واضح بود که عباسیان با استفاده از این اطلاع عمومی با درفش های سیاه
از خراسان به رهبری یک ایرانی ملعون به نام ابومسلم خراسانی قیام کردند وحکومت بنی امیه را ساقط وخود می دانستند که با
این قیام باید حکومت را به دست اهل بیت برسانند به همین خاطر برای فریب مردم به اسم اهل بیت قیام کردند و که با واکنش
امام صادق ع ممواجه شدند و حضرت نقشه آنها را باطل کردند ولی با فریب مردم بعد از پیروزی، حکومت عباسیان بر سر کار
آمد. در هیچ دوره ای از تاریخ اسلام هیچ عالم سنی و شیعه ای در انتساب این روایات به ایرانیان تردید نکرده و همه متفق القول
هشتند که یکی از ارکان اصلی آینده امت اشلامی قوم سلمان هستند که در ادامه نوشتار می آید.
مردی از قم قیام می کند و مردم را به حق دعوت می کند وافرادی دور او جمع می شوند که همچون پاره های آهن محکم وسخت
هستند بادهای تند حوادث انها را نلغزاند واز جنگ خسته نمی شوند و اعتماد آنان بر خداست و عاقبت امر از آن پرهیزکاران می
باشد(بحارالانوارج۵۷ ص۲۱۶). برخی روایات بیانگر این امر است که فلسفه نامگذاری این شهر به نام قم هماهنگ با نام مهدی
قائم عج است که قائم به حق است و با قیام اهل قم ومنطقه جغرافیایی آن در زمینه سازی و یاری آن حضرت ارتباط دارند؛( در
لغت عربی قم به معنای قیام کن وبه پا خیز می باشد). عفان بصری از حضرت صادق ع نقل می کنند که فرمودند: آیا می دانی
چرا این شهر را قم می نامند؟ که در جواب می فرمایند: زیرا اهل قم در اطراف قائم آل محمد ص گرد آمده و با ایشان قیام کنند
ودر کنار ایشان ثابت قدم می مانند واو را یاری می کنند(بحار ج ۶۰ ص۲۱۶) ودر روایت دیگر عدهای از اهل ری خدمت
ایشان می رسند و حضرت می فرمایند خوش آمدید برادران قمی ما که آنها عرض می کنند کا اهل ری هستیم وباز حضرت در
جواب می فرمایند خوش آمدید برادران قمی ما وتا سه با تکرار می کنند که ما اهب ری هستیم وحضرت همان جواب را تکرار
می کنند وادامه می دهند که ما اهل بیت حرمی داریم و آن قم است وبه زودی بانویی از نسل من در آنجا مدفون خواهد شد
صفوان بن یحیی می گوید روزی خدمت امام رضا ع سخن از اهل قم و علافه آنان به حضرت حجت به میان امد و ایشان
فرمودند: خداوند از آنها راضی باشد و….
همچنین از امام صادق ع روایتی که نشانگر آینده قم و نقش آنان پیش از ظهور است ذکر شده می فرمایند: خداوند به وسیله شهر
قم بر سایر شهرها و به وسیله اهل آن بر جهانیان حجت و برهان اقامه می کند و اهل آن را مستضعف فکری قرار نداده بلکه آن
ها را همواره موفق ومورد تایید قرار می دهد بلا و گرفتاری از اهل آن دور بوده به زودی زمانی خواهد رسید که اهل قم حجت
بر مردم خواهند بود واین در حد فاصل زمان غیبت قائم ما تا ظهور خواهد بود به زودی کوفه از اهل ایمان خالی خواهد شد علم
از آنجا رخت بر بندد واز شهری به نام قم سر بر آورد و آن سامان معدن فضل و کمال گردد و از آنجا به سایر نقاط کشیده می
شود به طوری که کسی در زمین مستضعف فکری به سر نبرد و این امور نزدیک به ظهور قائم ما به وقوع پیوندد خداوند قم و
اهل آن را برای رساندن پیام اسلام جانشین حضرت حجت ع قرار دهد و اگر چنین نشود زمین اهل خودش را فرو برد وحجتی
باقی نماند دانش از این شهر به اقصی نقاط عالم منتشر گردد آنگاه قائم ما ظهور خواهد کرد وپرچم اسلام در سراسر گیتی به
اهتزاز در آید.
از روایات بالا و بسیار روایاتی که در این باب نقل شده قم را مرکز علمی جهان و مقر حکومت اسلامی ترسیم می کنند که از
اندیشه وفکر آن حکومتی در آن واطرافش شکل می گیرد که بنای تحول در عالم را پایه ریزی می کنند و سرانجام این حرکت به
وسیله حضرت حجت تکمیل و تمدن اسلامی به عنوان ثمره آن محقق خواهد شد«او-خداوند متعال- همان کسی است رسولش را
فرستاده تا به هدایت همه مردم را رهنمون کند و دین حق را به طور کامل در سراسر عالم منتشر نماید هر چند که کافران و بد
خواهان این امر را خوش نداسته باشند_آیه قرآن».
عبد الله بن مسعود نقل می کند که روزی خدمت پیامبر در جمعی نشسته بودیم وایشان خیلی خوشحال وبشاش با ما برخورد می
کردند که ما تا به حال پیامبر را چنان ندیده بودیم در همین حین حسن وحسین ع از کنار ما گذشتند وآنها را صدا کردند و در
آغوش گرفتند یک دفعه حال پیامبر ص دگرگون شدند وبسیار ناراحت گشتند وما علت آن را ار ایشان پرسیدیم بع از تاملی ایشان
فرمودند: خداوند برای ما اهل بیت ع دنیا را بر آخرت ترجیح داده وبه زودی بعد ازمن اهل بیتم آواره می شوند وهیچ پناهگاه
ومأمنی پیدا نمی کنند وتا این که درفش-پرچم-هایی از مشرق به اهتزاز در آیند که حق را می طلبند اما حکومت وقت به آنها
اعتنایی نکند وآنان به خواسته های خود پافشاری کنند وحکومت نپذیرد تا این که دست به مبارزه زنند وهرگاه شما یا فرزندانتان
آن موقع را درک کردید به پیشوایی که از اهل بیت من است_یعنی سید واز نسل من است_بپیوندید آنان پیروز شوند وآنان پرچم
های هدایتند و آن را به دست مردی از اهل بیت من که هم نام من است می سپارند وزمین را پراز عدل وداد می کند(ملاحم وفتن
سید ابن طاووس ص۳۰وص۱۱۷-بحارالانوارج۵۱ص۸۳٫همچنین امام باقر ع می فرمایند: گویا می بینم گروهی از مشرق زمین
خروج می کنند که طالب حق اند و اما آنها را اجابت نکنند ممجددا به خواسته های خود پافشاری می کنند ولی حکومت وقت به
انان اعتنا نکند وقتی چنین شد دست به مبارزه زنند ودر وقابل حکومت وقت قیام کنند آنگاه حکومت حاضر می شود به تغییر و
اصلاحات ولی آنان نپذیرند و تا پرچم را به دست صاحب شما یعنی حضرت مهدی ع نرسانند از پای ننشینند کشته های آنها شهید
وقیام آنان به حق است (بحارالانوار ج۵۲ص۲۴۳). در روایتی دیگر نیز فرمودند: پرچم سیاه از خراسان بیرون آیند و چیزی
جلودار آنان نیست تا این که پرچم را در ایلیا-قدس شریف- به اهتزاز در آورند(سنن ترمزی ج۳ص۳۶۲-ملاحم وفتن ابن
طاووس ص۵۸). قبلا بیان شد که هیچ عالم اسلامی شک ندارد که این روایات مربوط به ایرانیان است.
نکته آخر؛
نگارنده بر آن نیست که حکومت وقت ایران را مصداق این روایات بنامد وبه طور حتم ویقین حکومتی که به وسیله حضرت
روح الله ره پایه ریزی شده را همان حکومت وعده داده شده به وسیله پیامبرص وامام باقر ع به خواننده القا کند ولی از شواهد
نشانه هایی که در روایات نقل شده ونشانه های تاریخی مثل این که تا حالا سابقه نداشته که شهر قم مهد علم شود و ویا از اول
پیدایش این شهر مقدس مردی از آن قیام کند به جزء قیام امام خمینی ره باشد، بر می آید که احتمال قریب به واقع ما در این دوره
مذکور زندگی می کنیم وحکومت ما همان حکومت باشد که این مسولیت ما را سنگین می کند و زنگ خطری است برای تمامی
آحاد وافراد جامعه اسلامی ایران عزیز در هر پست مقامی که هستند خدای ناکرده با عملکرد خود این حرکت جهانی را متوقف
کنند امید و آمال همه انبیای الهی یعنی ظهور حجت حق را به تاخیر بندازند وامید همه مستضعفان وبیچاره گان جهان را به رها
یی از چنگال استکبار جهانی به یاس تبدیل نمایند.
پر پیداست که در چنین شرایطی هر کس در هر نقطه و جایگهی که قرار دارد خط مقدم جبهه انقلاب اسلامی محسوب می شود و
باید با چنگ ودندان از خاکریز خود دفاع کند واین خاک ریز را به شیطان و اولیاء او واگذار نکند از گران فروشی بقال محله
گرفته تا کم کاری مربی آموزشی واز وام هایی که بدون صلاحیت داده می شود تا فسادهای بزرگ اقتصادی، از غربی بودن
علوم دانشگاهی تا تربیت مدیران ودولت مردان غربزده و….واز این طرف از معتمد محله گرفته تا روحانی پیش نماز مسجد،
از دانشجوی نخبه وکارآمد گرفته تا طلبه محقق وخود ساخته، از قلم بدستان عرصه فرهنگ وتشکل های فرهنگی گرفته تا
علمداران عرصه سایبری و نانو و هسته ای و…..همه وهمه پازل های رمز آلود این قرارگاه وپادگان تمام عیار هستند.


اخبار مرتبط

نظرات کاربران

  • توصیه ی اخلاقی و حقوقی

    نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا،نشر اکاذیب و تهمت و ... منتشر نمی شود

گالری عکس

کاریکاتور

فیلم