تاریخ خبر:۸:۳۶ ب.ظ شماره خبر:464

کاوشی بر شناخت اجنه

درعصر پیامبری حضرت سلیمان ع شیاطین وجنیان مردم را سحر می کردند وزندگی انها را دچار اختلال وهرج ومرج می نمودند تا این که خدای منان برای مقابله با این پدیده دوتن از ملائکه الهی را به نام هاروت وماروت مامور کردند که به مردم سحرو جادو یاد بدهند تا به وسیله آن سحرو وردشان…

درعصر پیامبری حضرت سلیمان ع شیاطین وجنیان مردم را سحر می کردند وزندگی انها را دچار
اختلال وهرج ومرج می نمودند تا این که خدای منان برای مقابله با این پدیده دوتن از ملائکه الهی را
به نام هاروت وماروت مامور کردند که به مردم سحرو جادو یاد بدهند تا به وسیله آن سحرو وردشان
را باطل نمایند ودر موقع آموزش از آنها عهد وپیمان بگیرید که از آن سوء استفاده نکرده وفقط در
راهی که خداوند اراده نموده از آن بهره گرفته واین وسیله آزمایش شما می باشد.واین شد که قوم
حضرت دراین امتحان الهی مردود شدند ودر جایی که نباید ازآن استفاده کنند بهره می بردند وهریک
دیگری را سحر می کرد ورابطه بین زن وشوهر ورابطه بین مردم را به هم می ریختند به طوری
که اجنه بر سراسر زندگی آنها مسلط شدند وعرصه حیات را بر آنها تنگ نمودند.
اجنه وشیاطین به آسمانها بالا می رفتند وبا ملکوت ارتباط می گرفتند که تصویر آن را می توان چنین
ترسیم کرد؛ ملائکه الهی هر کدام از طرف حضرت احدیت مامور وموظف به کاری شده اند که در
راستای خود به زمین می آیند ومشغول به کار محوله می شوند مثلا عده ای از آنها مامور به
بارور کردن ابرها وگروهی مسولیت رشد درختان وجمعی عهده دار رساندن روزی انسان ها ودیگر
موجودات ودسته ای مامور انداختن محبت دو فرد در دل همدیگرو ……توخود حدیث مفصل بخوان
از این مجمل تا جایی که همه امور عالم به اذن الهی در زیر دست فرشتگان اداره می شود البته این
به معنای نادیده گرفتن اسباب ووسایل موجود در عالم نیست که همین ها را هم خداوند یکتا طوری
قرار داده ومنظم چیده که فیض وحیات الهی به وسیله مامورانش از دل همین اسباب و وسایل باعث
شکوفایی ورشد وادامه حیات موجودات می گردد.
با توجه به پیش فرض بالا می توان چنین تصویر کرد که شیاطین و اجنه از آسمانها بالا می رفتند و
با عالم ملکوت ارتباط می گرفتند وبه حرف های آنها به صورت یواشکی گوش می دادند وقبل از هر
اقدامی از سوی ملائکه مربوطه به زمین بر می گشتند وچون علم به چگونگی تحقق وپیدایش آن کار
داشتند فورا آن را اعمال می کردند باز به صورت محسوس تر اگر بخواهیم تصور کنیم مثل این که
کارگروه های متعدد در اتاق های مخصوص خود نشسته باشند و برنامه ها وکارهای فردا را ارزیابی
وطریقه انجام آن را بررسی می کنند وکسی بیرون ایستاده وبه صورت مرموز دارد به حرفهای آنها
گوش می دهد واین شخص قبل از هر اقدامی دست به کار می شود خود مامور می شود کار مربوطه
را به سرانجام می رساند وسود هنگفتی از این راه عاید می گردد ویا در صدد خرابکاری برمی آید
واین بود که بدون کوچکترین زحمتی عنان وافسار زندگی مردم را به دست گرفته بودند.
این روند ومسیر در طول تاریخ ادامه پیدا کرده است تا بعثت سرور کاینات واشرف مخلوفات عالم
هستی وموقع نزول وحی الهی که این خود یکی از نشانه های بعثت بود که دیگر جادوگران ورمالان
نمی توانستند با اجنه اارتباط بگیرند و از آینده خبر بدهند ودر زندگی مردم اعمال نفوذ کنند وفهمیدند
که حادثه ای اتفاق افتاده وامر عظیمی در حال انجام است که در تاریخ دوره بعثت داستانهای فراوانی
دراین مورد نقل شده است چون در آن دوره عالمان و دانشمندانشان هم طیف افراد وهمین کاهنان و
جادوگران بودند(ر.ک سیره ابن هشام ج ۱-فروغ ابدیت ج۱-وتقریبا تمامی کتابهای تاریخی که در
مورد زندگانی پیامبر نوشته شده به این موضوع اشاره کردند).
قرآن نیز در این مورد آیاتی را بیان می کند.ما اسرار آسمانها را از دسترس شیاطین حفظ کردیم و
اینها قادر نیستند که به سوی ملا اعلی بالا روند وبه مقدرات الهی که فرشتگان آگاه هستند علم پیدا
کنند که اگر بخواهند بالا روند از هر طرف گرفته ورانده خواهند شد(صافات آیات ۱۰-۷)وهمچنین
درسوره حجر می فرماید: ما آسمانها را از دسترس هر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم مگر کسی
که بخواهد استراق سمع کند که به وسیله تیرهای شهاب دنبال می شود ودورمی گردد(آیات ۱۹-۱۷)
یعنی کاهنان وجادوگران و رمال ها که بین مردم جدایی می اندازند واز آن طرف دو نفر را به هم
می رسانند ومهر ومحبت دونفر را در دل همدیگر قرار می دهند وقتی با جنیان ارتباط میگیرند دیگر
آنها نمی توانند خبرهای آینده را به کاهنان ابلاغ کنند البته اجنه وشیاطین به بعضی چیزها دسترسی
دارند نه اینکه به طور کامل بی اطلاع باشند واین به خاطر این است که طرز زندگی آنها وجسمشان
با ما فرق می کند به قولا دارای بدن مثالی هستند وبه همین جهت تا حدودی به آسمان بالا می روند و
وبه راحتی می توانند درکوچک ترین زمان تمام زمین راگردش کنند پس به چیزهایی علم دارند و
چون علم شان ناقص است مجبورند خود چیزهایی به آن اضافه کنند وروی همین جهت است که
کاهنان وجادوگران به وسیله ارتباط با اجنه وقتی خبری از آینده می دهند ویا کاری را به عنوان فال
وطاله بینی انجام می دهند ناقص از آب در می آید وگاهی هم به واقعیت نزدیک می شود.
معمولا کسانی که بخواهند با اجنه ارتباط بگیرند باید یکسری خباثت ها وپلیدی ها را از خود نشان
دهند که بتوانند به آنها نزدیک شوند و باید از هر دو سر پلیدی باشد که همجنس همدیگر شوند به
به قول معروف کبوتر با کبوتر ……..
در نظر داشته باشید که بعضی از علمای دینی و عارفان حق با اجنه ارتباط می گیرند که یا آن
دسته از جنیان صالح هستند ویا اگر از اجنه خبیثه باشند به خاطر مسائل خاصی مثل باطل کردن
سحر آنها می باشد واین پیوند وارتباط به خاطر عظمت روحی که برایشان حاصل می شود باعث
غلبه واشراف بر اجنه وکوتاه کردن دست آنها از زندگی مردم است.


اخبار مرتبط

نظرات کاربران

  • توصیه ی اخلاقی و حقوقی

    نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا،نشر اکاذیب و تهمت و ... منتشر نمی شود

گالری عکس

کاریکاتور

فیلم