تاریخ خبر:۱۱:۵۶ ق.ظ شماره خبر:321

قله ی دنا کجاست؟

سعید آتش بار عضو شورای سیاستگزاری دنانیوز؛ در اینکه باید حرکت کنی و باری برداری و سهمی در مبارزه ی جدی و همه جانبه ی تمدن غرب با تمدن اسلامی داشته باشی ، جای هیچ تردیدی نیست . گاهی نمی دانی که چه قابلیتها و ظرفیتهائی داری و بعضاً می دانی ولی کسلی و فشلی…

سعید آتش بار عضو شورای سیاستگزاری دنانیوز؛

در اینکه باید حرکت کنی و باری برداری و سهمی در مبارزه ی جدی و همه جانبه ی تمدن غرب با تمدن اسلامی داشته باشی ، جای هیچ تردیدی نیست . گاهی نمی دانی که چه قابلیتها و ظرفیتهائی داری و بعضاً می دانی ولی کسلی و فشلی .

در هر حال وقتی حرکت کنی و توانمندیهای خود را به عیان بینی و حیرانی استعداد خویش شوی ، تلخ ترین حسرت تاریخی خویش را با کشیدن آهی عمیق به ژرفای همه ی کم کاریها و خوش خیالی های تاریخ زندگی‌ات ، تجربه می کنی و البته این حسرت و آه و سوختن ابتدای کار است و اگر موتور محرک تر برای جریان جدیدی در درون تو نباشد و عشقی در سر و شوری در دل نیافریند ، جز توقف و رکود و افسردگی رهیافتی نخواهد داشت .

بر این اساس یا بالذات در زمینه ای از حوزه‌های فرهنگی و فعالیتهای تشکیلاتی قابلیتی داری که باید آنرا شناسایی کنی و پرورش دهی و به فعلیت‌رسانی که دنانیوز این فرصت را در اختیار شما قرار خواهد داد، و یا در هیچکدام از رشته های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ، ظرفیتی نداری که در اینصورت با الگوگیری از جوانان حزب اللهی و دغدغه مندی که پس از فتنه ۸۸ یکی از برکات مقدر شده ی فتنه را رقم زدند و از این فتنه و بزنگاه تلخ تاریخ انقلاب ، بهره ای برداشتند و از این محمل ایجاد شده برای به فعلیت رساندن ظرفیتهای خویش استفاده کردند و در رشته های مختلف تحریر مقاله ، شعر ، کاریکاتور ، فیلم کوتاه و …. ، آموزش دیدند و در حال جریان سازی هستند ، در یکی از حوزه های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی پس از کسب آموزشهای حرفه‌ای ، تا به این عرصه ورود کنی .

اگر تو حرکت نکنی و شکوفا نشوی ، خود عقب می مانی و بدان که سکون و رکود تو همان و خسران تو همان ، زیرا که فرزندان معنوی حضرت روح الله ( ره ) نمی گذارند این بار برزمین بماند .

باید بدانی که جریان مقابل کار خود را به سرعت و با همت و انگیزه‌ی بالا به پیش می برد و سکون تو به مثابه ی نقش آفرینی در نقشه ی طراحی شده توسط دشمن است و تو به سهم خود در پیاده سازی مهمترین راهبرد فرهنگی غرب یعنی تغییر محاسبات و باورهای مردم و مسئولین و القاء یأس از گفتمان مقاومت ، نقشی ایفا می کنی و بی آنکه خود بدانی پیاده نظام دست چندم و با واسطه ی آنها خواهی شد و اولین متهم عدم کارآمدی دین در عرصه ی مدیریت زندگی بشر خواهی شد و آنوقت با خیر است ان شاء الله و باید منتظر ظهور آقا باشیم گفتن ها هیچ کاری پیش نمی رود . ستیز و جنگ حقیقی و اساسی مابین دو تفکر و جهان بینی نسبت به سبک و سلوک زندگی و مدیریت جامعه و حکومتها و مناسبتهای حاکم بر جهان می باشد . غرب و استکبار جهانی از رشد و اعتلای کشوری که با تکیه بر آرمانهای اسلامی و انقلابی موفق شده است دست استکبار جهانی را از منافع اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی خود در ایران و منطقه کوتاه کند و در مسیر استقلال کامل در همه‌ی ابعاد در حال حرکت است نگران است و از اینکه با الگو گرفتن سایر کشورها و ملتها از این مدل حکومتداری و سیاست ورزی ، هزمونیبرتر منطقه و جهان را از دست بدهد و تأثیری بر معادلات جهانی نداشته باشد ، به شدت هراس دارد و لذا با تمام قوا و انواع حیله ها و ترفندهای شیطانی و تربیت داعش ها و معرفی اسلام تقلبی و حمایت از فتنه گران داخلی و تحریم های اقتصادی و سایر تحرکات بی فایده در مقابل حرکت پیشرو و جهت‌دار جمهوری اسلامی قصد سنگ اندازی دارند .

اما در داخل کشور همانطور که اشاره شد ، دو رویکرد اساسی نسبت به مدل پیشرفت کشور و سبک زندگی وجود دارد . یک رویکرد تنها راه رسیدن کشور به جایگاه حقیقی خود را تقلید بی چون و چرای از سلوک زندگی و سبک حکومتی غربی می دانند و نقش و تأثیر گذاری اعتقادات دین و اسلامی را منحصر به حوزه ی شخصی و فردی می دانند و کارکردی فراتر از ابعاد فردی برای مکتب زندگی ساز اسلام قائل نیستند و عملاً به سکولاریسم فکری معتقدند .

 

البته بخشی از این جریان به وادادگی و پیروی مطلق از فرهنگ و تمدن غربی تمایل ندارند و معتقد به ترکیبی از دریافتها ، گذاره ها و سبک زندگی غربی با مبانی و آرمانهای مکتبی اسلام می باشند که با دقت و عمیق شدن در برنامه ها و مواضع این جریان و قیاسی سطحی با اندیشه های حضرت امام ( ره ) و حضرت آقا به تفاوت فاحش اندیشه ای این جریان با خط انقلابی اسلام ناب پی خواهی برد .

جریان انقلابی و حزب اللهی و عدالتخواه ، جریانی است که با اعتقاد و معرفت عمیق به معارف ناب دینی و آرمانهای انقلاب اسلامی ، بر این باور است که مکتب زندگی ساز و انسان ساز اسلام برای تمامی ساحات و شئونات زندگی بشر با اتکاء به اجتهاد پویا و متناسب با مقتضیات زمان برنامه و طرح دارد و البته این ادعا ، شعاری پوچ و بدون الگوی   کاربردی عینی نیست . از صدر اسلام تا کنون به گواه تاریخ در هر جغرافیا و زمان ، اگر حکومت و حاکم اسلامی بود نه حقی پایمال شد و نه رکودی بر جامعه حاکم بود و رشد و پیشرفت و استقلال و تولید از خصوصیت آن حکومتها به شمار می رفت ۳۶ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد ،    و امروز کشوری که از ابتدای انقلاب تا کنون با سخت ترین توطئه ها و جنگ ها و موانع در راه استقلال همه جانبه ی خود مواجه بود و هست . با اتکاء به ظرفیتهای بومی و نیروی انسانی خود اثبات کرده است با مقاومت و پافشاری بر آرمانهای خود هم ۸ سال دفاع مقدس را با افتخار پشت سر می گذارد و هم در ابعاد سیاسی ، نظامی و امنیتی به استقلال کامل می رسد و هم توانائی تشکیل جبهه ی مقاومت جهانی در منطقه و جهان را دارد و به حدی از ابر قدرتی و قدرت و نرم هژمونی در منطقه دست یافته است که در یک سمت میز مذاکره ، اتحادیه اروپا ، چین ، روسیه و آمریکا قرار دارند و در سمت دیگر جمهوری اسلامی ایران .

و این رویارویی وصف آرایی شاهدی بر نتیجه بخشی گفتمان مقاومتی و پایداری بر ارزش ها و آرمانهای مکتبی است . بنابراین ادعای مدیریت متن جامعه انسانی و شکوفائی انسان و کیفیت بخشی به زندگی انسان مطابق با واقعیت و تجربه شده ی در مقاطع مختلف تاریخی است و اگر در حوزه هائی چون توسعه ی علوم و تکنولوژی روز و ایجاد کشوری اسلامی با راهبرد و سبک زندگی ایرانی اسلامی دچار چالش می باشیم ، دلیل آن وادادگی و وابستگی حکومتهای شاهنشاهی و بی خرد و تن پرور قبل از انقلاب و غفلت و تنبلی و زاویه داشتن بعضی دولت ها با مبانی انقلاب و تهاجمات دشمن می باشد . بنابراین درک این رویارویی و تقابل جدی و رسیدن به این فهم که اگر نتوانیم تمامی مناسبات ، روابط و ابعاد زندگی جامعه ی ایرانی را با طرح الگوئی مبتنی بر سبک زندگی ایرانی اسلامی مدیریت کنیم و با تبینین صحیح و رویکردی اقناعی و استراتژی موج سازی و گفتمان سازی ، فضای فکری و تنفسی حاکم بر جامعه را آشنای با پارادایم پیشرفت درون زا و خودباوری کنیم ، مدیریت پیچ تاریخی جهان را از دست خواهیم داد و چه بسا در تقدیر و تعیین نظم نوین جهانی رنسانسی ماتریالیستی ثانوی و نوعی انسان محور بریده‌ی از ملکوت و عالم بالا ، حرکت کاروان بشری به سمت دولت یار و تحقق حیات طیبه و صلح و عدالت و رشد و تعالی را با تأخیری غیر قابل پیش بینی مواجه کند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است .

وقتی تصویر و توصیف واقع بینانه و دقیقی از فضای موجود حاکم بر جهان ، منطقه و ایران داشته باشیم و تمامی جنگ های کوچک و بزرگ ، تنوع جریان ها و ایدئولوژی ها و مکاتب مختلف فکری و رسانه های متنوع و تحولات اجتماعی جوامع گوناگون مرتبط با ایران را ، ذیل تقابل  دو جریان اسلام ناب با غنای آرمانی خود و اسلام حداقلی آمریکائی بی تفاوت همسو با تمدن اومانیستی غرب بدانیم، آنوقت است که افق حرکت و کلان جبهه گیری ها و تشخیص جنگ حقیقی و هدفمند و غایت مجاهدتها و تلاش ها را با گوشت و پوست و استخوان خود لمس می کنیم و سفرهای شهرستانی به اقصی نقاط استان و تلاش برای تجمیع ظرفیتهای جبهه ی فرهنگی استان و برگزاری سیر مطالعاتی و آموزش اصول خبرنویسی و تحریر مقاله و دردسرهای اجاره دفتر و تأمین هزینه‌ها  و راه اندازی دنانیوز و بلوط نیوز را حرکتی منحصر به حوزه ی جغرافیایی استان کهگیلویه و بویر احمد نخواهیم دید و یقین خواهیم کرد که این جریان به ظاهر ساده  و استانی در حرکت جمهوری اسلامی به سمت ایجاد تمدن اسلامی و ابر قدرت شدن آن و تغییر مناسبات حاکم بر جهان سهیم و موثراست.

حال که به اضطرار و ضرورت حرکت پی بردیم و کلان جبهه گیری ها و مرزبندی ها را مروری مختصر کردیم ، باید وظیفه و نقش خود را در این میدان به طور مشخص ، روشن کنیم .

راهبردها و مطالبات دور اندیشانه و هوشمندانه حضرت آقا روحی فداه را که مطالعه می کنیم با کلید واژه های مهم با هدف گذاری صحیحی مواجه می شویم ، تمدن اسلامی که قبل از آن کشور اسلامی ، تحول در علوم انسانی، ایران و زبان فارسی مرجع علمی جهان ، سبک زندگی ایران اسلامی ، اقتصاد اسلامی (مقاومتی)، اقتدار درون زا . ممکن است با رصد این منظومه مطالباتی تا حدودی دچار سردرگمی شویم که وظیفه و رسالت من با توجه به این راهبردها چیست ؟

نقش و رسالت تو متناسب با استعداد و ذوق ، موقعیت و جایگاه فعلی و نیاز لحظه ی انقلاب است . باید با لحاظ کردن سهمی برای این ۳ عامل و تعدیل آنها در نهایت ، نقشت را تعریف کنی .

مطمئناً نقش من و تو تولید علم و نظریه پردازی ، و اجرای سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستگاههای متولی فرهنگ نیز نیست . فشرده و کوتاه بگویم ، تو نقش تحقیقی ، اکتشافی، نظارتی، حمایتی ، مشورتی ، مطالباتی و انتقادی داری . تو اگر نمی توانی تولید علم و نظریه کنی ولی می توانی در منابع و متون معرفتی و اندیشه های بزرگان دینی و انقلابی ، با روحیه ی تحقیق ، نکات ناب زندگی ساز را که حتی ممکن است تا کنون هیچ نخبه و صاحب فکری بدان اشاره نکرده باشد ، استنتاج و استخراج کنی فرآیند تولید علم ، فرآیندی زمانی بر و پیچیده ای است که وظیفه ی عناصری متخصص با کوله باری از سالها مطالعه و تحقیق و اجتهاد در رشته ی خاصی می باشد .

این تصور که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و شورای شهر پس از انتخاب و شروع به کار ، وظیفه ی خود را در مسیر آرمانهای بلند امام و انقلاب به خوبی انجام می دهند و نیازی به نظارت و رصد کردن توسط مردم و نخبگان دغدغه مند و انقلابی ندارند ، همان خطای مفهومی و استراتژیکی است که از یکطرف احساس امنیتی برای بعضی مسئولین فاسد و رانت خوار منفعت طلب ایجاد کرده است و از طرفی دیگر این تلقی و نگاه را که هر کس در نظام جمهوری اسلامی ایران مسئولیتی منبعث از رأی مردم در اختیار داشته باشد یا انتصاب شود کاملاً در جهت دردها و دغدغه های مردم و رهبری حرکت می کند ، در بین توده های مردم وحتی بعضی نخبگان غالب کرده است که نتیجه ی آن نا امیدی و دلزدگی   نسبت به انقلاب و حتی تغییر ماهیت از مدافع نظام به مخالف نظام ، در اثر مشاهده ی فساد اقتصادی و اخلاقی و فکری خواهد شد . باید تبیین کرد که هیچ پیامبر و امامی و جانشین امامی نگفته است که در صورت تشکیل حکومت اسلامی ، انسان از گزند وسوسه های نفس درونی و شیطان بیرونی و جلوه های دنیا و حرف‌های خلق مصون است . باید فرمایش حضرت روح الله (ره) فرموده است   که شما مردم بر ما مسئولین نظارت کنید راسر لوحه ی تمامی حرکتهای خود جوش مطالبه ی انقلابی قرار داد .

البته این رویکرد انتقادی و نظارت و رصد هوشمندانه به معنای حرکت در مسیر چالش با مسئولین و اختلال در نظام خدمتگزاری نیست ، بلکه ما موظفیم از نقاط قوت و عملکرد قابل قبول و سیاستگزاریهای علمی و کاربردی در راستای حل مسائل مردم حمایت کنیم که حمایت ، در کنار انتقاد منصفانه تأثیر فوق العاده ای دارد .

گاهی نیاز هست با مشورت کردن وارائه ی پیشنهادات و راهکارها ، مسئولین و مجریان و اساتید دانشگاه را در خدمت رسانی بهتر به مردم یاری کرد . هیچ منافاتی بین انتقاد و نظارت و حمایت و مشورت و مطالبه‌گری نیست زیرا که همه‌ی این رویکرد ها با هدف پیشبرد سریعتر امور و حرکت انقلاب در مسیر آرمانهای امام و شهدا می‌باشد .

جریان  جوان عدالتخواه و انقلابی استان بر این باور است مطالبه گری مردم در حوزه های انرژی هسته ای ، مبارزه با استکبار و حضور در عرصه های سیاسی و اجتماعی ، قابلیت تعمیم به اعلان انزجار و اعتراض به فساد اقتصادی آقازاده ها و بعضی مسئولین و مطالبه ی عدالت در همه ی ابعاد و شئونات و ساحات کشور و تحریم اقتصادی دشمنان جهان اسلام را دارد. باید جریان حزب الله برای ارتقاء سطح مطالبه گری مردم و نخبگان و عبور از مطالبات نازل و سطح پایین و هدایت افکار عمومی بدست مطالبات کلان در تراز انقلااب در فضای فرهنگی و رسانه‌ای از همه‌ی ظرفیت‌ها به بهترین وجه ممکن باید بهره برداری کند . حضور مردم در انتخابات ها ، ۹ دی‌ها و یوم الله‌های انقلاب اسلامی یک حقیقت و بیعت مجدد با آرمانهای امام (ره ) و رهبری عزیز می‌باشد ولی نقش آفرینی مردم در پیشبرد نظام و حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی نباید حضوری انحصاری در عرصه‌های فوق‌الذکر باشد ، حضور در پویا کردن اقتصاد با پیاده سازی اصل ۴۴ و راه اندازی جریان های خود جوش امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وجهی از نظارت مردم بر مردم ، مبارزه با مفاسد اقتصادی و مطالبه‌ی اتخاذ رویکردی عدالتخواهانه در تمامی مناسبات جمهوری اسلامی ایران می تواند صحنه‌های جدیدی از حضور فعال و تأثیر گذار مردم در عرصه های مختلف جمهوری اسلامی باشد .

هدایت افکار عمومی و موج سازی و گفتمان سازی و ارتقاء سطح مطالبات در فضای اطلاعاتی و ارتباطی جهان امروز، جز از طریق رسانه امکانپذیر نیست .

اگر حضور ذهن داشته باشید ، بعد از دوم خرداد ۷۶ تمامی سلایق و جریان‌های فکری ، فرهنگی و سیاسی جامعه از زاویه ی دید و نگرش فکری خویش به تفسیر و تحلیل جامعه‌ی مدنی و گفتمان دوم خرداد پرداختند .

از روشنفکر متجدد سکولار تا اصلاح طلب و راست سنتی ائمه جمعه و جریان حزب اللهی در تحلیل‌ها و اظهار نظر‌ها پیرامون مسائل سیاسی روز ، به این گفتمان پرداختی جدی داشتند و در واقع تمامی مناسبات سیاسی و فرهنگی جامعه متأثر از جامعه‌ی مدنی و توسعه ی سیاسی بوده ، به تعبیری دیگر تا تفکر و گفتمانی ، فضای فکری و فرهنگی جامعه را تحت الشعاع قرار ندهد و گفتمان سازی لازم برای تنفس این تفکر صورت نگیرد ، تمامی مناسبات سیاسی ، حکومتی ، فرهنگی ، اقتصادی و علمی جامعه و حتی منطقه و جهان به علت تأثیر جمهوری اسلامی بر معادلات جهانی ، متناسب با آن گفتمان تغییر نخواهند کرد .

امروزه ابر قدرت تأثیر گذار نرم جبهه های فکری فرهنگی جهان و هژمونی ساز برتر کشورها ، رسانه است و بخش عمده ی هزینه های فرهنگی غرب و استکبار، مصروف قویترین ابزار فرهنگ ساز و قدرت افزا از طرق مختلف شبکه های ماهواره ای و اینترنتی و رسانه های ارتباط جمعی است .

آیا در استان شهید پرور و سلحشور کهگیلویه و بویر‌احمد ، رسانه‌هایی در تراز انقلاب اسلامی با رویکرد عدالتخواهانه و دارای حریت فکری وجود ندارد که جمعی از جوانان حزب اللهی به صورت خود جوش و مردمی دغدغه ی راه اندازی چنین رسانه ای را دارند و یا به بیان دیگر خلأ رسانه های انقلاب استان چیست ؟ یا اهداف و رویکرد و دنانیوز در این حرکت انقلابی و آرمانی چیست ؟

۱ – تربیت نویسندگان حزب اللهی و توانمند برای نقش آفرینی جدی در فضای فرهنگی – رسانه ای استان : آموزش از حلقه های مفقوده ی نظام در اغلب حوزه های زندگی است . طبق تحقیقات میدانی بعمل آمده ، بعید است حرکتی خود جوش و بدون وابستگی به نهادها و دستگاه های دولتی و احزاب سیاسی به فعالیت رسانه ای بپردازد و از ابتدا عناصر و نیروهای خود را با آموزش و سیر مطالعاتی هدفمند پرورش دهد .

ظرفیتهای کارآمد و دغدغه مندی در فضای فکری و فرهنگی استان قابلیت تحرک و نقش آفرینی دارند که به دلایلی از جمله فقدان جریان رسانه ای خود جوش و مستقل با رویکرد عدالتخواهی و دارای حریت فکری و کارکردی تشکیلات ، فعالیت چندانی در فضای رسانه‌ای استان نداشتند که امید است با رویکردی که دنانیوز دنبال می کند ، در آینده‌ای نزدیک شاهد تجمیع سلایق مختلف جبهه‌ی فرهنگی انقلاب در حوزه ی رسانه باشیم ودهها نویسنده‌ی حزب اللهی و کارآمد را تربیت کنیم .

۲ – ما باید از انزوا و کارکرد انحصاری خارج شویم . حقیقتاً ما از تحولات لایه ها و سطوح مختلف اجتماعی و ارتباط تنگاتنگ با توده ها و اصناف اجتماعی غافلیم. احساس من این است که جریان حزب اللهی استان یک حصار تنگ و کم دامنه‌ای را پیرامون نیروهای خودی کشیده است و هرازگاهی که آسیب و ناهنجاری ای در اجتماع رخ می دهد ، سیری از این حصار بیرون می آورند و اظهار نظری از روی تأسف می کنند . به چه میزان با آفات ، نقاط ضعف و تهدیدهای مدارس شهرمان آشنائی داریم . از حرف دل و نیازها و مطالبات بانوان دبیرستانی و دانشگاهی آشنا هستیم ؟ آیا از مؤسسات خیریه و احصاء دقیق آمار نیازمندان شهرمان و سطح‌بندی این نیازمندها و مشکلات فرزندان آنها اطلاعی داریم ؟ آیا با تعداد کارخانجات ، تولیدی ها ، صنایع کوچک ، پروژه ها ی ملی و استانی و اتحاد علت تعطیلی و رکود بعضی از آنها آشنائی داریم ؟ باید از این انزوای تاریخی خود ساخته خارج شد و با درد مردم زندگی کرد تا بتوانیم نسخه ای و درمان برای آن پیدا کنیم . دنانیوز بلندگویی است که بنا دارد جریان انقلابی و آرمانخواه را از این وضعیت بسته و فیلتر شده خارج کند .

۳ – غالباً حضور جریان حزب الله و انقلابی استان در عرصه ی مسائل فرهنگی و اجتماعی روز استان ، ورودی سلبی و امتناعی است . اگر قرار است کنسرت موسیقی پاپ در فضای نابهنجار و به صورت مختلط و ایجاد زمینه ی فسادی در یاسوج برگزار گردد ، پس از مقابله ی با برگزاری این جریان باید سریعاً با حرکتی مبتکرانه و ایجابی با دعوت از حامد زمانی سنگربان موسیقی کلاسیک جبهه های فرهنگی انقلاب ، حرکت آنها را خنثی و زمینه‌ی ایجاد نشاط و شادابی سالم برای خانواده ها و تبیین محتوی و پیامهای دینی و انقلابی را فراهم کرد ولی می بینیم صرفاً به حرکتهای سلبی اکتفا می گردد . باید با تغییر استراتژی از حرکتهای سلبی به حرکتهای ایجابی فرهنگ، ابتکار عمل را در میدان عملیات فرهنگی استان در اختیار گرفت.

۴ – متأسفانه نگاه جامع و دقیقی به فرمایشات راهبردی امام خامنه‌ای نداریم و با رویکردی تک بعدی به بیانات ایشان ، از پرداختن به سایر حوزه ها و مطالبات هوشمندانه ی معظم له غفلت می ورزیم . حدود ۸ ماه از ابتدای سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی می گذرد در حالی که از برگزاری یک همایش علمی و تخصصی ، مناظره ، ویژه نامه و برنامه ای پیرامون مفهوم شناسی و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی در استان ، هیچ خبری نیست . شایسته است استانی که بیشترین مجاهدت‌ها را با تقدیم بیشترین شهید نسبت به جمعیت تقدیم کشور عزیزمان کرده است ، حرکتی علمی و کاربردی در راستای تدوین نظام جامع مدیریت جهادی در استان را آغاز کند . راستی امسال که مشخصاً سال فرهنگ می‌باشد ، حرکتهای فرهنگی دستگاه‌های دولتی و چهره های فرهنگی استان تفاوت و رشدی نسبت به سالهای گذشته داشته است ؟

اقتصاد بومی استان و نسبت آن با اقتصاد مقاومتی و نقش عزم استانی برای پیشبرد اقتصاد استان سوژه‌ای مناسب برای پرداختن عالمانه و دقیق در راستای غالب کردن گفتمان رهبر انقلاب در استان نیست ؟ دنانیوز بنا دارد با پرداختی علمی و فنی به مطالبات حضرت آقا ، حتی‌الامکان همه‌ی دغدغه‌های معظم له را پوشش رسانه‌ای و تحلیلی دهد .

۵ – فضای رسانه ای استان از فقدان سه عنصر اساسی در رویکرد ها رنج می برد . عدالت ، نقد و نظارت .

هنوز چهار چوب دقیق و نظام مشخصی از مفهوم نقد منصفانه ، چالشی و متخلق به اخلاق اسلامی وجود ندارد . فضای رسانه ای ما مملوء از بی اخلاقی‌ها و اهانت‌ها به بهانه‌ی نقد است . نقش نظارتی مردم بر دولت و تأثیرگذاری جدی تر مردم درسرنوشت خویش و عملکرد مسئولین با تقویت بعد نظارتی مردم بر حکومت و مطالبه‌گری و پرسشگری امکانپذیر است . آیا روح حاکم بر تمامی مناسبات و برنامه ریزی های کلان استان ، نسبتی با عدالت به عنوان اساس ترین مسئله ی نظام در دهه ی پیشرفت و عدالت دارد. تقویت سه رویکرد فوق از اولویت‌های اصلی دنانیوز می باشد .

۶ – تلاش در راستای تهیه ی نرم افزار و بایسته‌های رسانه‌ی در تراز انقلاب و ارائه ی عملکردی متناسب با آن با مشورت نخبگان حوزه‌ی رسانه رساند .

۷ – پیگیری مستمر آخرین محصولات و دریافتها و تحلیلهای نخبگان فکری جبهه های فرهنگی انقلاب اسلامی و انتقال آن به بدنه ی نخبگانی و توده های مردم :

همیشه مشکل عدم وجود تئوری ها و حرف های ناب عمیق و جدی نیست، گاهی انسان مشاهده می کند نظریات و حرفهای عمیق و کارسازی توسط متفکران کشور مطرح می شود ولی این گوهرهای کلان به مخاطبین و مشتاقان و لایه های مختلف مردم نمی رسد ، لذا نقش انتقال دهنده‌ای   و رساندن مباحث جدی و زندگی ساز از اهداف اساسی دنانیوز می باشد .

دنانیوز منکر نقاط ضعف و آسیبهای جدی کشور در حوزه های گوناگون نیست و رویکرد خود را شناسایی آسیبها و هدایت افکار عمومی در جهت مطالبه گری از متولیان و مسئولان مرتبط با مشکلات و در صورت امکان ارائه‌ی راهکار و تجمیع ظرفیتهای نخبگان برای حل ضعفها و چالشهای نظام می داند ، لذا توجیه ضعفها را حماقت می داند و بر این باور است با تکیه بر داشته ها و موجودی ، ولی عدم اقناع به آنها می‌توانیم نداشته ها و کمبودها را جبران کرد و از طرفی تخریب نظام را نیز خیانت می داند و رسالت خویش را تکمیل نظام می داند .

دنانیوز بر این باور است روح حاکم بر رسانه‌ی در تراز انقلاب باید قرابت و پیوند عمیقی با معارف جوشان و ناب دینی داشته باشد و از چشمه‌ی زلال قرآن و اهل بیت ( ع) با هدایت اساتید و صاحبنظران، روح تشنه ی طالب حقیقت و ذهن مشوش آمیخته با شبهه‌های اعتقادی و فکری را به آرامشی عمیق برساند . لذایکی از سیاست‌ها و رویکرد‌های دنانیوز سعی در عمیق کردن معرفت دینی و نیروها مخاطبین و ایجاد پیوندی مستحکم بین سنتها و فرهنگ غنی بومی استان و معارف دینی و کشف راه حل‌هائی برای حل معضلات جامعه و ممانعت از نفوذ فرهنگ و سلوک زندگی غربی می داند .

دنانیوز وابسته به هیچ جریان ، باند ، گروه و حزب سیاسی نیست و کاملاً به صورت خودجوش و مستقل و با احساس مسئولیت جمعی از جوانان دغدغه‌مند و انقلابی بدون حمایتهای سیستمی و دولتی به صورت تشکیلات منظم و هدفمند وارد میدان مبارزه ی فرهنگی شده است و از اینکه تمامی ظرفیتها و قابلیتهای تشکیلات را هزینه ی اشخاص و باندهای سیاست باز کند ، به شدت مخالف است .

دنانیوز با اصالت بخشی به تفکر فرهنگی و نگاه اندیشه ورزانه به رویدادهای سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ، با نگاه صرف سیاسی و گروهی به مواضع و تحلیلهای جریانات مختلف فکری و فرهنگی جامعه مخالف است و در نظر دارد از راهبرد ها و تحلیلها و دیدگاه های کارساز و متناسب با گفتمان انقلاب اسلامی از سوی همه جریانهای فکری استفاده کند .

دنا نیوز نه پایگاهی برای تبلیغ جریانات سیاسی و چهره های برجسته سیاسی استان می‌باشد و نه نسبت به رویداد های سیاسی کشور و استان بی تفاوت. بلکه حضور و نقش آفرینی در عرصه مسائل سیاسی استان را در قالب گفتمان سازی و هدایت افکار عمومی و جامعه نخبگانی و سیاسی استان به سمت مصروف ظرفیتها برای حل مسائل و دغدغه های بومی و هم‌افزایی با کلیت نظام در حرکت به سمت ابر قدرتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان می داند و بر آن است با معرفت بخشی عمیق نسبت به معارف انقلاب اسلامی و نگاه الهی سیاسی امام (ره) و امام خامنه ای سیاست‌ورزی معقول انقلابی را جایگزین سیاست بازی بیهوده و وحدت شکن کند .

دنا نیوز موضع گیری سیاسی دارد اما لجبازی و باندبازی سیاسی ندارد و حضور حداقلی و مقطعی جریانات سیاسی در ایام انتخابات را از چالش های سیاسی درون نظام می داند و در راستای حضور حداکثری و تأثیرگذار‌تر جریانات سیاسی در همه ی صحنه ها به طور مستمر و پایدار از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.

دنا نیوز به نقد صریح رویکردهایی در عرصه مسائل سیاسی استان می پردازد که در بزنگاه ها و نقاط عطف و لحظه‌های حساس تصمیم گیری های راهبردی استان منافع و مطالبات مردم و انقلاب فدای لابی‌گری و معاملات پشت پرده سیاسیون می کند.

دنا نیوز تنوع طوایف و تیره‌های بومی به مثابه ظرفیتی برای بهره‌مندی وسیع تر از سلیقه‌ها و استعداد های بومی استان می‌داند. و معتقد است اگر با مدیریت صحیح و شناخت روحیات و آداب رسوم بومی حاکم بر طوایف و تکیه بر اعتقادات دینی و انقلابی مشترک از این قابلیت‌ها برای حل مسائل اجتماعی-فرهنگی و سیاسی استان استفاده نشود، این ظرفیت عمده به تهدیدی برای تشدید اختلافات میان طوایف و کند شدن حرکت پیشرفت استان تبدیل می شود.

در این نوشتار سعی کرده‌ام افق، اهداف و رویکردهای دنا نیوز را با توجه به دریافت‌هایی که از گفت‌و‌گوهای مفصل با دوستان و هم‌کیشانم در دنا نیوز و تجربیاتی که از کارهای فرهنگی و سیاسی در دوران دانشجویی و پس از آن داشته‌ام را پرداختی مختصر داشته باشم لذا از تمامی دوستان عاجزانه خواستارم انتقادات و پیشنهادات مورد نظر را ضمن مطالعه دقیق این نوشتار متذکر نمایند.

حقیر

سعید آتش بار

 


اخبار مرتبط

نظرات کاربران

 • وار ۱۶:۵۷ پنجشنبه, ۱۵ آبان, ۱۳۹۳

  با سلام
  شاید اگر در باب تیتر تجدید نظر بشود
  بهتر باشد

  پاسخ دادن
  • saied atashbar ۲۰:۵۳ یکشنبه, ۱۸ آبان, ۱۳۹۳

   بسم الله الرحمن الرحیم
   ازاینکه برادرعزیزم وقت گذاشتندوبه مطالعه واظهارنظرپیرامون این یادداشت پرداختند کمال قدردانی رادارم .دوستان ان شاءالله استحضاردارندکه حرکتی که اغازکردیم متوقف بر ایجادپایگاه دنانیوزنمی باشد وصرفا شروع این حرکت باتوجه به تأثیرگزاری رسانه باراه اندازی دنانیوز می باشد واگربه فضل الهی حرکت بارور شد ودوستان به طورجدی پای کاراومدند ازجمله ی برنامه های ما برگزاری همایشها مناظرات کارگاه های اموزشی انتشارماهنامه وسایر بسترهای فرهنگی است لذا این حقیر بااحتساب همه ی جوانب حرکت به تبیین الزامات افق ورویکردها پرداختم ورسانه تنهامحمل پیاده سازی برنامه های مانخواهد بود.شایددراینده پیرامون عملیات کف خیابان جبهه ی فرهنگی وعدم اتکاء صرف به فضای مجازی مطلبی نوشتم.منتظرنقدچالشی ودقیق سایردوستان هستم.ما می توانیم.ازعمق وجود وهویدای باطنم به شما هم کیشان و دردمندان حق وحقیقت بشارت ونوید بدهم که اگر خودراباورکنیم وشروع به تفکرومطالعه و نوشتن کنیم وبنویسیم وبنویسیم و دایره ی لغات خویش راتوسعه بخشیم بعدازمدتی ریزترین رویدادهای روزمره ی خویش رانیزیادداشت می کنی و درنوشتن خبره خواهی شد.یه باری ازامروز رو دوشته یه عمره واسش زمین می خوری

   پاسخ دادن
  • saied atashbar ۲۰:۵۸ یکشنبه, ۱۸ آبان, ۱۳۹۳

   بسم الله الرحمن الرحیم
   ازبذل توجه دقیق ومطالعه ی این یادداشت تشکرمی کنم.مشخصه به تمام جزییات توجه می کنید.کاملا با نظرشما موافقم.چشم.ان شاءالله درمواردبعدی دقت بیشتری می کنم.حزب الله پیروزاست

   پاسخ دادن
 • توصیه ی اخلاقی و حقوقی

  نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا،نشر اکاذیب و تهمت و ... منتشر نمی شود

گالری عکس

کاریکاتور

فیلم