تاریخ خبر:۱۱:۵۶ ق.ظ شماره خبر:321

قله ی دنا کجاست؟

سعید آتش بار عضو شورای سیاستگزاری دنانیوز؛ در اینکه باید حرکت کنی و باری برداری و سهمی در مبارزه ی جدی و همه جانبه ی تمدن غرب با تمدن اسلامی داشته باشی ، جای هیچ تردیدی نیست . گاهی نمی دانی که چه قابلیتها و ظرفیتهائی داری و بعضاً می دانی ولی کسلی و فشلی…

سعید آتش بار عضو شورای سیاستگزاری دنانیوز؛

در اینکه باید حرکت کنی و باری برداری و سهمی در مبارزه ی جدی و همه جانبه ی تمدن غرب با تمدن اسلامی داشته باشی ، جای هیچ تردیدی نیست . گاهی نمی دانی که چه قابلیتها و ظرفیتهائی داری و بعضاً می دانی ولی کسلی و فشلی .

در هر حال وقتی حرکت کنی و توانمندیهای خود را به عیان بینی و حیرانی استعداد خویش شوی ، تلخ ترین حسرت تاریخی خویش را با کشیدن آهی عمیق به ژرفای همه ی کم کاریها و خوش خیالی های تاریخ زندگی‌ات ، تجربه می کنی و البته این حسرت و آه و سوختن ابتدای کار است و اگر موتور محرک تر برای جریان جدیدی در درون تو نباشد و عشقی در سر و شوری در دل نیافریند ، جز توقف و رکود و افسردگی رهیافتی نخواهد داشت .

بر این اساس یا بالذات در زمینه ای از حوزه‌های فرهنگی و فعالیتهای تشکیلاتی قابلیتی داری که باید آنرا شناسایی کنی و پرورش دهی و به فعلیت‌رسانی که دنانیوز این فرصت را در اختیار شما قرار خواهد داد، و یا در هیچکدام از رشته های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ، ظرفیتی نداری که در اینصورت با الگوگیری از جوانان حزب اللهی و دغدغه مندی که پس از فتنه ۸۸ یکی از برکات مقدر شده ی فتنه را رقم زدند و از این فتنه و بزنگاه تلخ تاریخ انقلاب ، بهره ای برداشتند و از این محمل ایجاد شده برای به فعلیت رساندن ظرفیتهای خویش استفاده کردند و در رشته های مختلف تحریر مقاله ، شعر ، کاریکاتور ، فیلم کوتاه و …. ، آموزش دیدند و در حال جریان سازی هستند ، در یکی از حوزه های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی پس از کسب آموزشهای حرفه‌ای ، تا به این عرصه ورود کنی .

اگر تو حرکت نکنی و شکوفا نشوی ، خود عقب می مانی و بدان که سکون و رکود تو همان و خسران تو همان ، زیرا که فرزندان معنوی حضرت روح الله ( ره ) نمی گذارند این بار برزمین بماند .

باید بدانی که جریان مقابل کار خود را به سرعت و با همت و انگیزه‌ی بالا به پیش می برد و سکون تو به مثابه ی نقش آفرینی در نقشه ی طراحی شده توسط دشمن است و تو به سهم خود در پیاده سازی مهمترین راهبرد فرهنگی غرب یعنی تغییر محاسبات و باورهای مردم و مسئولین و القاء یأس از گفتمان مقاومت ، نقشی ایفا می کنی و بی آنکه خود بدانی پیاده نظام دست چندم و با واسطه ی آنها خواهی شد و اولین متهم عدم کارآمدی دین در عرصه ی مدیریت زندگی بشر خواهی شد و آنوقت با خیر است ان شاء الله و باید منتظر ظهور آقا باشیم گفتن ها هیچ کاری پیش نمی رود . ستیز و جنگ حقیقی و اساسی مابین دو تفکر و جهان بینی نسبت به سبک و سلوک زندگی و مدیریت جامعه و حکومتها و مناسبتهای حاکم بر جهان می باشد . غرب و استکبار جهانی از رشد و اعتلای کشوری که با تکیه بر آرمانهای اسلامی و انقلابی موفق شده است دست استکبار جهانی را از منافع اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی خود در ایران و منطقه کوتاه کند و در مسیر استقلال کامل در همه‌ی ابعاد در حال حرکت است نگران است و از اینکه با الگو گرفتن سایر کشورها و ملتها از این مدل حکومتداری و سیاست ورزی ، هزمونیبرتر منطقه و جهان را از دست بدهد و تأثیری بر معادلات جهانی نداشته باشد ، به شدت هراس دارد و لذا با تمام قوا و انواع حیله ها و ترفندهای شیطانی و تربیت داعش ها و معرفی اسلام تقلبی و حمایت از فتنه گران داخلی و تحریم های اقتصادی و سایر تحرکات بی فایده در مقابل حرکت پیشرو و جهت‌دار جمهوری اسلامی قصد سنگ اندازی دارند .

اما در داخل کشور همانطور که اشاره شد ، دو رویکرد اساسی نسبت به مدل پیشرفت کشور و سبک زندگی وجود دارد . یک رویکرد تنها راه رسیدن کشور به جایگاه حقیقی خود را تقلید بی چون و چرای از سلوک زندگی و سبک حکومتی غربی می دانند و نقش و تأثیر گذاری اعتقادات دین و اسلامی را منحصر به حوزه ی شخصی و فردی می دانند و کارکردی فراتر از ابعاد فردی برای مکتب زندگی ساز اسلام قائل نیستند و عملاً به سکولاریسم فکری معتقدند .

 

البته بخشی از این جریان به وادادگی و پیروی مطلق از فرهنگ و تمدن غربی تمایل ندارند و معتقد به ترکیبی از دریافتها ، گذاره ها و سبک زندگی غربی با مبانی و آرمانهای مکتبی اسلام می باشند که با دقت و عمیق شدن در برنامه ها و مواضع این جریان و قیاسی سطحی با اندیشه های حضرت امام ( ره ) و حضرت آقا به تفاوت فاحش اندیشه ای این جریان با خط انقلابی اسلام ناب پی خواهی برد .

جریان انقلابی و حزب اللهی و عدالتخواه ، جریانی است که با اعتقاد و معرفت عمیق به معارف ناب دینی و آرمانهای انقلاب اسلامی ، بر این باور است که مکتب زندگی ساز و انسان ساز اسلام برای تمامی ساحات و شئونات زندگی بشر با اتکاء به اجتهاد پویا و متناسب با مقتضیات زمان برنامه و طرح دارد و البته این ادعا ، شعاری پوچ و بدون الگوی   کاربردی عینی نیست . از صدر اسلام تا کنون به گواه تاریخ در هر جغرافیا و زمان ، اگر حکومت و حاکم اسلامی بود نه حقی پایمال شد و نه رکودی بر جامعه حاکم بود و رشد و پیشرفت و استقلال و تولید از خصوصیت آن حکومتها به شمار می رفت ۳۶ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد ،    و امروز کشوری که از ابتدای انقلاب تا کنون با سخت ترین توطئه ها و جنگ ها و موانع در راه استقلال همه جانبه ی خود مواجه بود و هست . با اتکاء به ظرفیتهای بومی و نیروی انسانی خود اثبات کرده است با مقاومت و پافشاری بر آرمانهای خود هم ۸ سال دفاع مقدس را با افتخار پشت سر می گذارد و هم در ابعاد سیاسی ، نظامی و امنیتی به استقلال کامل می رسد و هم توانائی تشکیل جبهه ی مقاومت جهانی در منطقه و جهان را دارد و به حدی از ابر قدرتی و قدرت و نرم هژمونی در منطقه دست یافته است که در یک سمت میز مذاکره ، اتحادیه اروپا ، چین ، روسیه و آمریکا قرار دارند و در سمت دیگر جمهوری اسلامی ایران .

و این رویارویی وصف آرایی شاهدی بر نتیجه بخشی گفتمان مقاومتی و پایداری بر ارزش ها و آرمانهای مکتبی است . بنابراین ادعای مدیریت متن جامعه انسانی و شکوفائی انسان و کیفیت بخشی به زندگی انسان مطابق با واقعیت و تجربه شده ی در مقاطع مختلف تاریخی است و اگر در حوزه هائی چون توسعه ی علوم و تکنولوژی روز و ایجاد کشوری اسلامی با راهبرد و سبک زندگی ایرانی اسلامی دچار چالش می باشیم ، دلیل آن وادادگی و وابستگی حکومتهای شاهنشاهی و بی خرد و تن پرور قبل از انقلاب و غفلت و تنبلی و زاویه داشتن بعضی دولت ها با مبانی انقلاب و تهاجمات دشمن می باشد . بنابراین درک این رویارویی و تقابل جدی و رسیدن به این فهم که اگر نتوانیم تمامی مناسبات ، روابط و ابعاد زندگی جامعه ی ایرانی را با طرح الگوئی مبتنی بر سبک زندگی ایرانی اسلامی مدیریت کنیم و با تبینین صحیح و رویکردی اقناعی و استراتژی موج سازی و گفتمان سازی ، فضای فکری و تنفسی حاکم بر جامعه را آشنای با پارادایم پیشرفت درون زا و خودباوری کنیم ، مدیریت پیچ تاریخی جهان را از دست خواهیم داد و چه بسا در تقدیر و تعیین نظم نوین جهانی رنسانسی ماتریالیستی ثانوی و نوعی انسان محور بریده‌ی از ملکوت و عالم بالا ، حرکت کاروان بشری به سمت دولت یار و تحقق حیات طیبه و صلح و عدالت و رشد و تعالی را با تأخیری غیر قابل پیش بینی مواجه کند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است .

وقتی تصویر و توصیف واقع بینانه و دقیقی از فضای موجود حاکم بر جهان ، منطقه و ایران داشته باشیم و تمامی جنگ های کوچک و بزرگ ، تنوع جریان ها و ایدئولوژی ها و مکاتب مختلف فکری و رسانه های متنوع و تحولات اجتماعی جوامع گوناگون مرتبط با ایران را ، ذیل تقابل  دو جریان اسلام ناب با غنای آرمانی خود و اسلام حداقلی آمریکائی بی تفاوت همسو با تمدن اومانیستی غرب بدانیم، آنوقت است که افق حرکت و کلان جبهه گیری ها و تشخیص جنگ حقیقی و هدفمند و غایت مجاهدتها و تلاش ها را با گوشت و پوست و استخوان خود لمس می کنیم و سفرهای شهرستانی به اقصی نقاط استان و تلاش برای تجمیع ظرفیتهای جبهه ی فرهنگی استان و برگزاری سیر مطالعاتی و آموزش اصول خبرنویسی و تحریر مقاله و دردسرهای اجاره دفتر و تأمین هزینه‌ها  و راه اندازی دنانیوز و بلوط نیوز را حرکتی منحصر به حوزه ی جغرافیایی استان کهگیلویه و بویر احمد نخواهیم دید و یقین خواهیم کرد که این جریان به ظاهر ساده  و استانی در حرکت جمهوری اسلامی به سمت ایجاد تمدن اسلامی و ابر قدرت شدن آن و تغییر مناسبات حاکم بر جهان سهیم و موثراست.

حال که به اضطرار و ضرورت حرکت پی بردیم و کلان جبهه گیری ها و مرزبندی ها را مروری مختصر کردیم ، باید وظیفه و نقش خود را در این میدان به طور مشخص ، روشن کنیم .

راهبردها و مطالبات دور اندیشانه و هوشمندانه حضرت آقا روحی فداه را که مطالعه می کنیم با کلید واژه های مهم با هدف گذاری صحیحی مواجه می شویم ، تمدن اسلامی که قبل از آن کشور اسلامی ، تحول در علوم انسانی، ایران و زبان فارسی مرجع علمی جهان ، سبک زندگی ایران اسلامی ، اقتصاد اسلامی (مقاومتی)، اقتدار درون زا . ممکن است با رصد این منظومه مطالباتی تا حدودی دچار سردرگمی شویم که وظیفه و رسالت من با توجه به این راهبردها چیست ؟

نقش و رسالت تو متناسب با استعداد و ذوق ، موقعیت و جایگاه فعلی و نیاز لحظه ی انقلاب است . باید با لحاظ کردن سهمی برای این ۳ عامل و تعدیل آنها در نهایت ، نقشت را تعریف کنی .

مطمئناً نقش من و تو تولید علم و نظریه پردازی ، و اجرای سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستگاههای متولی فرهنگ نیز نیست . فشرده و کوتاه بگویم ، تو نقش تحقیقی ، اکتشافی، نظارتی، حمایتی ، مشورتی ، مطالباتی و انتقادی داری . تو اگر نمی توانی تولید علم و نظریه کنی ولی می توانی در منابع و متون معرفتی و اندیشه های بزرگان دینی و انقلابی ، با روحیه ی تحقیق ، نکات ناب زندگی ساز را که حتی ممکن است تا کنون هیچ نخبه و صاحب فکری بدان اشاره نکرده باشد ، استنتاج و استخراج کنی فرآیند تولید علم ، فرآیندی زمانی بر و پیچیده ای است که وظیفه ی عناصری متخصص با کوله باری از سالها مطالعه و تحقیق و اجتهاد در رشته ی خاصی می باشد .

این تصور که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و شورای شهر پس از انتخاب و شروع به کار ، وظیفه ی خود را در مسیر آرمانهای بلند امام و انقلاب به خوبی انجام می دهند و نیازی به نظارت و رصد کردن توسط مردم و نخبگان دغدغه مند و انقلابی ندارند ، همان خطای مفهومی و استراتژیکی است که از یکطرف احساس امنیتی برای بعضی مسئولین فاسد و رانت خوار منفعت طلب ایجاد کرده است و از طرفی دیگر این تلقی و نگاه را که هر کس در نظام جمهوری اسلامی ایران مسئولیتی منبعث از رأی مردم در اختیار داشته باشد یا انتصاب شود کاملاً در جهت دردها و دغدغه های مردم و رهبری حرکت می کند ، در بین توده های مردم وحتی بعضی نخبگان غالب کرده است که نتیجه ی آن نا امیدی و دلزدگی   نسبت به انقلاب و حتی تغییر ماهیت از مدافع نظام به مخالف نظام ، در اثر مشاهده ی فساد اقتصادی و اخلاقی و فکری خواهد شد . باید تبیین کرد که هیچ پیامبر و امامی و جانشین امامی نگفته است که در صورت تشکیل حکومت اسلامی ، انسان از گزند وسوسه های نفس درونی و شیطان بیرونی و جلوه های دنیا و حرف‌های خلق مصون است . باید فرمایش حضرت روح الله (ره) فرموده است   که شما مردم بر ما مسئولین نظارت کنید راسر لوحه ی تمامی حرکتهای خود جوش مطالبه ی انقلابی قرار داد .

البته این رویکرد انتقادی و نظارت و رصد هوشمندانه به معنای حرکت در مسیر چالش با مسئولین و اختلال در نظام خدمتگزاری نیست ، بلکه ما موظفیم از نقاط قوت و عملکرد قابل قبول و سیاستگزاریهای علمی و کاربردی در راستای حل مسائل مردم حمایت کنیم که حمایت ، در کنار انتقاد منصفانه تأثیر فوق العاده ای دارد .

گاهی نیاز هست با مشورت کردن وارائه ی پیشنهادات و راهکارها ، مسئولین و مجریان و اساتید دانشگاه را در خدمت رسانی بهتر به مردم یاری کرد . هیچ منافاتی بین انتقاد و نظارت و حمایت و مشورت و مطالبه‌گری نیست زیرا که همه‌ی این رویکرد ها با هدف پیشبرد سریعتر امور و حرکت انقلاب در مسیر آرمانهای امام و شهدا می‌باشد .

جریان  جوان عدالتخواه و انقلابی استان بر این باور است مطالبه گری مردم در حوزه های انرژی هسته ای ، مبارزه با استکبار و حضور در عرصه های سیاسی و اجتماعی ، قابلیت تعمیم به اعلان انزجار و اعتراض به فساد اقتصادی آقازاده ها و بعضی مسئولین و مطالبه ی عدالت در همه ی ابعاد و شئونات و ساحات کشور و تحریم اقتصادی دشمنان جهان اسلام را دارد. باید جریان حزب الله برای ارتقاء سطح مطالبه گری مردم و نخبگان و عبور از مطالبات نازل و سطح پایین و هدایت افکار عمومی بدست مطالبات کلان در تراز انقلااب در فضای فرهنگی و رسانه‌ای از همه‌ی ظرفیت‌ها به بهترین وجه ممکن باید بهره برداری کند . حضور مردم در انتخابات ها ، ۹ دی‌ها و یوم الله‌های انقلاب اسلامی یک حقیقت و بیعت مجدد با آرمانهای امام (ره ) و رهبری عزیز می‌باشد ولی نقش آفرینی مردم در پیشبرد نظام و حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی نباید حضوری انحصاری در عرصه‌های فوق‌الذکر باشد ، حضور در پویا کردن اقتصاد با پیاده سازی اصل ۴۴ و راه اندازی جریان های خود جوش امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وجهی از نظارت مردم بر مردم ، مبارزه با مفاسد اقتصادی و مطالبه‌ی اتخاذ رویکردی عدالتخواهانه در تمامی مناسبات جمهوری اسلامی ایران می تواند صحنه‌های جدیدی از حضور فعال و تأثیر گذار مردم در عرصه های مختلف جمهوری اسلامی باشد .

هدایت افکار عمومی و موج سازی و گفتمان سازی و ارتقاء سطح مطالبات در فضای اطلاعاتی و ارتباطی جهان امروز، جز از طریق رسانه امکانپذیر نیست .

اگر حضور ذهن داشته باشید ، بعد از دوم خرداد ۷۶ تمامی سلایق و جریان‌های فکری ، فرهنگی و سیاسی جامعه از زاویه ی دید و نگرش فکری خویش به تفسیر و تحلیل جامعه‌ی مدنی و گفتمان دوم خرداد پرداختند .

از روشنفکر متجدد سکولار تا اصلاح طلب و راست سنتی ائمه جمعه و جریان حزب اللهی در تحلیل‌ها و اظهار نظر‌ها پیرامون مسائل سیاسی روز ، به این گفتمان پرداختی جدی داشتند و در واقع تمامی مناسبات سیاسی و فرهنگی جامعه متأثر از جامعه‌ی مدنی و توسعه ی سیاسی بوده ، به تعبیری دیگر تا تفکر و گفتمانی ، فضای فکری و فرهنگی جامعه را تحت الشعاع قرار ندهد و گفتمان سازی لازم برای تنفس این تفکر صورت نگیرد ، تمامی مناسبات سیاسی ، حکومتی ، فرهنگی ، اقتصادی و علمی جامعه و حتی منطقه و جهان به علت تأثیر جمهوری اسلامی بر معادلات جهانی ، متناسب با آن گفتمان تغییر نخواهند کرد .

امروزه ابر قدرت تأثیر گذار نرم جبهه های فکری فرهنگی جهان و هژمونی ساز برتر کشورها ، رسانه است و بخش عمده ی هزینه های فرهنگی غرب و استکبار، مصروف قویترین ابزار فرهنگ ساز و قدرت افزا از طرق مختلف شبکه های ماهواره ای و اینترنتی و رسانه های ارتباط جمعی است .

آیا در استان شهید پرور و سلحشور کهگیلویه و بویر‌احمد ، رسانه‌هایی در تراز انقلاب اسلامی با رویکرد عدالتخواهانه و دارای حریت فکری وجود ندارد که جمعی از جوانان حزب اللهی به صورت خود جوش و مردمی دغدغه ی راه اندازی چنین رسانه ای را دارند و یا به بیان دیگر خلأ رسانه های انقلاب استان چیست ؟ یا اهداف و رویکرد و دنانیوز در این حرکت انقلابی و آرمانی چیست ؟

۱ – تربیت نویسندگان حزب اللهی و توانمند برای نقش آفرینی جدی در فضای فرهنگی – رسانه ای استان : آموزش از حلقه های مفقوده ی نظام در اغلب حوزه های زندگی است . طبق تحقیقات میدانی بعمل آمده ، بعید است حرکتی خود جوش و بدون وابستگی به نهادها و دستگاه های دولتی و احزاب سیاسی به فعالیت رسانه ای بپردازد و از ابتدا عناصر و نیروهای خود را با آموزش و سیر مطالعاتی هدفمند پرورش دهد .

ظرفیتهای کارآمد و دغدغه مندی در فضای فکری و فرهنگی استان قابلیت تحرک و نقش آفرینی دارند که به دلایلی از جمله فقدان جریان رسانه ای خود جوش و مستقل با رویکرد عدالتخواهی و دارای حریت فکری و کارکردی تشکیلات ، فعالیت چندانی در فضای رسانه‌ای استان نداشتند که امید است با رویکردی که دنانیوز دنبال می کند ، در آینده‌ای نزدیک شاهد تجمیع سلایق مختلف جبهه‌ی فرهنگی انقلاب در حوزه ی رسانه باشیم ودهها نویسنده‌ی حزب اللهی و کارآمد را تربیت کنیم .

۲ – ما باید از انزوا و کارکرد انحصاری خارج شویم . حقیقتاً ما از تحولات لایه ها و سطوح مختلف اجتماعی و ارتباط تنگاتنگ با توده ها و اصناف اجتماعی غافلیم. احساس من این است که جریان حزب اللهی استان یک حصار تنگ و کم دامنه‌ای را پیرامون نیروهای خودی کشیده است و هرازگاهی که آسیب و ناهنجاری ای در اجتماع رخ می دهد ، سیری از این حصار بیرون می آورند و اظهار نظری از روی تأسف می کنند . به چه میزان با آفات ، نقاط ضعف و تهدیدهای مدارس شهرمان آشنائی داریم . از حرف دل و نیازها و مطالبات بانوان دبیرستانی و دانشگاهی آشنا هستیم ؟ آیا از مؤسسات خیریه و احصاء دقیق آمار نیازمندان شهرمان و سطح‌بندی این نیازمندها و مشکلات فرزندان آنها اطلاعی داریم ؟ آیا با تعداد کارخانجات ، تولیدی ها ، صنایع کوچک ، پروژه ها ی ملی و استانی و اتحاد علت تعطیلی و رکود بعضی از آنها آشنائی داریم ؟ باید از این انزوای تاریخی خود ساخته خارج شد و با درد مردم زندگی کرد تا بتوانیم نسخه ای و درمان برای آن پیدا کنیم . دنانیوز بلندگویی است که بنا دارد جریان انقلابی و آرمانخواه را از این وضعیت بسته و فیلتر شده خارج کند .

۳ – غالباً حضور جریان حزب الله و انقلابی استان در عرصه ی مسائل فرهنگی و اجتماعی روز استان ، ورودی سلبی و امتناعی است . اگر قرار است کنسرت موسیقی پاپ در فضای نابهنجار و به صورت مختلط و ایجاد زمینه ی فسادی در یاسوج برگزار گردد ، پس از مقابله ی با برگزاری این جریان باید سریعاً با حرکتی مبتکرانه و ایجابی با دعوت از حامد زمانی سنگربان موسیقی کلاسیک جبهه های فرهنگی انقلاب ، حرکت آنها را خنثی و زمینه‌ی ایجاد نشاط و شادابی سالم برای خانواده ها و تبیین محتوی و پیامهای دینی و انقلابی را فراهم کرد ولی می بینیم صرفاً به حرکتهای سلبی اکتفا می گردد . باید با تغییر استراتژی از حرکتهای سلبی به حرکتهای ایجابی فرهنگ، ابتکار عمل را در میدان عملیات فرهنگی استان در اختیار گرفت.

۴ – متأسفانه نگاه جامع و دقیقی به فرمایشات راهبردی امام خامنه‌ای نداریم و با رویکردی تک بعدی به بیانات ایشان ، از پرداختن به سایر حوزه ها و مطالبات هوشمندانه ی معظم له غفلت می ورزیم . حدود ۸ ماه از ابتدای سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی می گذرد در حالی که از برگزاری یک همایش علمی و تخصصی ، مناظره ، ویژه نامه و برنامه ای پیرامون مفهوم شناسی و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی در استان ، هیچ خبری نیست . شایسته است استانی که بیشترین مجاهدت‌ها را با تقدیم بیشترین شهید نسبت به جمعیت تقدیم کشور عزیزمان کرده است ، حرکتی علمی و کاربردی در راستای تدوین نظام جامع مدیریت جهادی در استان را آغاز کند . راستی امسال که مشخصاً سال فرهنگ می‌باشد ، حرکتهای فرهنگی دستگاه‌های دولتی و چهره های فرهنگی استان تفاوت و رشدی نسبت به سالهای گذشته داشته است ؟

اقتصاد بومی استان و نسبت آن با اقتصاد مقاومتی و نقش عزم استانی برای پیشبرد اقتصاد استان سوژه‌ای مناسب برای پرداختن عالمانه و دقیق در راستای غالب کردن گفتمان رهبر انقلاب در استان نیست ؟ دنانیوز بنا دارد با پرداختی علمی و فنی به مطالبات حضرت آقا ، حتی‌الامکان همه‌ی دغدغه‌های معظم له را پوشش رسانه‌ای و تحلیلی دهد .

۵ – فضای رسانه ای استان از فقدان سه عنصر اساسی در رویکرد ها رنج می برد . عدالت ، نقد و نظارت .

هنوز چهار چوب دقیق و نظام مشخصی از مفهوم نقد منصفانه ، چالشی و متخلق به اخلاق اسلامی وجود ندارد . فضای رسانه ای ما مملوء از بی اخلاقی‌ها و اهانت‌ها به بهانه‌ی نقد است . نقش نظارتی مردم بر دولت و تأثیرگذاری جدی تر مردم درسرنوشت خویش و عملکرد مسئولین با تقویت بعد نظارتی مردم بر حکومت و مطالبه‌گری و پرسشگری امکانپذیر است . آیا روح حاکم بر تمامی مناسبات و برنامه ریزی های کلان استان ، نسبتی با عدالت به عنوان اساس ترین مسئله ی نظام در دهه ی پیشرفت و عدالت دارد. تقویت سه رویکرد فوق از اولویت‌های اصلی دنانیوز می باشد .

۶ – تلاش در راستای تهیه ی نرم افزار و بایسته‌های رسانه‌ی در تراز انقلاب و ارائه ی عملکردی متناسب با آن با مشورت نخبگان حوزه‌ی رسانه رساند .

۷ – پیگیری مستمر آخرین محصولات و دریافتها و تحلیلهای نخبگان فکری جبهه های فرهنگی انقلاب اسلامی و انتقال آن به بدنه ی نخبگانی و توده های مردم :

همیشه مشکل عدم وجود تئوری ها و حرف های ناب عمیق و جدی نیست، گاهی انسان مشاهده می کند نظریات و حرفهای عمیق و کارسازی توسط متفکران کشور مطرح می شود ولی این گوهرهای کلان به مخاطبین و مشتاقان و لایه های مختلف مردم نمی رسد ، لذا نقش انتقال دهنده‌ای   و رساندن مباحث جدی و زندگی ساز از اهداف اساسی دنانیوز می باشد .

دنانیوز منکر نقاط ضعف و آسیبهای جدی کشور در حوزه های گوناگون نیست و رویکرد خود را شناسایی آسیبها و هدایت افکار عمومی در جهت مطالبه گری از متولیان و مسئولان مرتبط با مشکلات و در صورت امکان ارائه‌ی راهکار و تجمیع ظرفیتهای نخبگان برای حل ضعفها و چالشهای نظام می داند ، لذا توجیه ضعفها را حماقت می داند و بر این باور است با تکیه بر داشته ها و موجودی ، ولی عدم اقناع به آنها می‌توانیم نداشته ها و کمبودها را جبران کرد و از طرفی تخریب نظام را نیز خیانت می داند و رسالت خویش را تکمیل نظام می داند .

دنانیوز بر این باور است روح حاکم بر رسانه‌ی در تراز انقلاب باید قرابت و پیوند عمیقی با معارف جوشان و ناب دینی داشته باشد و از چشمه‌ی زلال قرآن و اهل بیت ( ع) با هدایت اساتید و صاحبنظران، روح تشنه ی طالب حقیقت و ذهن مشوش آمیخته با شبهه‌های اعتقادی و فکری را به آرامشی عمیق برساند . لذایکی از سیاست‌ها و رویکرد‌های دنانیوز سعی در عمیق کردن معرفت دینی و نیروها مخاطبین و ایجاد پیوندی مستحکم بین سنتها و فرهنگ غنی بومی استان و معارف دینی و کشف راه حل‌هائی برای حل معضلات جامعه و ممانعت از نفوذ فرهنگ و سلوک زندگی غربی می داند .

دنانیوز وابسته به هیچ جریان ، باند ، گروه و حزب سیاسی نیست و کاملاً به صورت خودجوش و مستقل و با احساس مسئولیت جمعی از جوانان دغدغه‌مند و انقلابی بدون حمایتهای سیستمی و دولتی به صورت تشکیلات منظم و هدفمند وارد میدان مبارزه ی فرهنگی شده است و از اینکه تمامی ظرفیتها و قابلیتهای تشکیلات را هزینه ی اشخاص و باندهای سیاست باز کند ، به شدت مخالف است .

دنانیوز با اصالت بخشی به تفکر فرهنگی و نگاه اندیشه ورزانه به رویدادهای سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ، با نگاه صرف سیاسی و گروهی به مواضع و تحلیلهای جریانات مختلف فکری و فرهنگی جامعه مخالف است و در نظر دارد از راهبرد ها و تحلیلها و دیدگاه های کارساز و متناسب با گفتمان انقلاب اسلامی از سوی همه جریانهای فکری استفاده کند .

دنا نیوز نه پایگاهی برای تبلیغ جریانات سیاسی و چهره های برجسته سیاسی استان می‌باشد و نه نسبت به رویداد های سیاسی کشور و استان بی تفاوت. بلکه حضور و نقش آفرینی در عرصه مسائل سیاسی استان را در قالب گفتمان سازی و هدایت افکار عمومی و جامعه نخبگانی و سیاسی استان به سمت مصروف ظرفیتها برای حل مسائل و دغدغه های بومی و هم‌افزایی با کلیت نظام در حرکت به سمت ابر قدرتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان می داند و بر آن است با معرفت بخشی عمیق نسبت به معارف انقلاب اسلامی و نگاه الهی سیاسی امام (ره) و امام خامنه ای سیاست‌ورزی معقول انقلابی را جایگزین سیاست بازی بیهوده و وحدت شکن کند .

دنا نیوز موضع گیری سیاسی دارد اما لجبازی و باندبازی سیاسی ندارد و حضور حداقلی و مقطعی جریانات سیاسی در ایام انتخابات را از چالش های سیاسی درون نظام می داند و در راستای حضور حداکثری و تأثیرگذار‌تر جریانات سیاسی در همه ی صحنه ها به طور مستمر و پایدار از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.

دنا نیوز به نقد صریح رویکردهایی در عرصه مسائل سیاسی استان می پردازد که در بزنگاه ها و نقاط عطف و لحظه‌های حساس تصمیم گیری های راهبردی استان منافع و مطالبات مردم و انقلاب فدای لابی‌گری و معاملات پشت پرده سیاسیون می کند.

دنا نیوز تنوع طوایف و تیره‌های بومی به مثابه ظرفیتی برای بهره‌مندی وسیع تر از سلیقه‌ها و استعداد های بومی استان می‌داند. و معتقد است اگر با مدیریت صحیح و شناخت روحیات و آداب رسوم بومی حاکم بر طوایف و تکیه بر اعتقادات دینی و انقلابی مشترک از این قابلیت‌ها برای حل مسائل اجتماعی-فرهنگی و سیاسی استان استفاده نشود، این ظرفیت عمده به تهدیدی برای تشدید اختلافات میان طوایف و کند شدن حرکت پیشرفت استان تبدیل می شود.

در این نوشتار سعی کرده‌ام افق، اهداف و رویکردهای دنا نیوز را با توجه به دریافت‌هایی که از گفت‌و‌گوهای مفصل با دوستان و هم‌کیشانم در دنا نیوز و تجربیاتی که از کارهای فرهنگی و سیاسی در دوران دانشجویی و پس از آن داشته‌ام را پرداختی مختصر داشته باشم لذا از تمامی دوستان عاجزانه خواستارم انتقادات و پیشنهادات مورد نظر را ضمن مطالعه دقیق این نوشتار متذکر نمایند.

حقیر

سعید آتش بار

 


اخبار مرتبط

نظرات کاربران

  • توصیه ی اخلاقی و حقوقی

    نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا،نشر اکاذیب و تهمت و ... منتشر نمی شود

گالری عکس

کاریکاتور

فیلم